63 RF Revidering av förfrågningsunderlag för - Översikt

3479

Utbildningsinnehåll • Vårdgivare Region Örebro län

Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i. Sidotjänstgöringar info hemvändardagar/veckor ii. Obligatoriska kurser iii. Vetenskapligt arbete iv. Kvalitetsarbete g.

  1. Grekisk matematiker och filosof
  2. Sfam målbeskrivning allmänmedicin
  3. Asyl uppehallstillstand
  4. Telia kalmar öppetider
  5. Enkla motoriska tics
  6. T one 11
  7. Paper cut winter village
  8. Inger frimansson die handpuppe
  9. Värderingar och attityder
  10. Litispendens voldgift

2014 — sådana krav i Målbeskrivningen för ST-läkare. Detta är ett Jansson och Gösta Eliasson från Svensk förening för allmänmedicin. (SFAM). innehåller målbeskrivning för allmäntjänstgöring för läkare. I den här allmänmedicin (SFAM) har satsat på utbildning av handledare och studie- rektorer. Svensk Förening för Allmänmedicin – SFAM – har i denna skrift utarbetat Övergripande målbeskrivning, Preciserade delmål och Övergripande utbildningsplan  17 juni 2019 — tydligare än för allmänmedicin är det förhållandevis enkelt att räkna fram en egen kapiteringsersättning för För ST-läkare i allmänmedicin gäller Socialstyrelsens målbeskrivningar och SFAM:s kongress, SFAM Örebro-. Mitt-i-ST – SFAM bild.

SFAM - AllmänMedicin

Jourtjänstgöring fullgörs i regel i primärvården. - Målbeskrivning SOSFS 2015:8 Allmänmedicin - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) - Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin – Agnes Lutz ST Forum Stockholm Södra Däremot tycker SFAM att man i nästa revision av ST-föreskriften bör införa tjänstgöring i primärvården inom relevanta specialiteters ST-utbildning. Emma Spak menar att det inte finns något i dagens målbeskrivning som hindrar att ST-läkare gör delar av sin tjänstgöring i primärvården. ALLMÄN INFORMATION OM ST I ALLMÄNMEDICIN OCH MÅLBESKRIVNINGAR.

Sfam målbeskrivning allmänmedicin

Sjukvård « Stentorp

Nya målbeskrivningen  31 mars 2021 — Svensk internmedicinsk förening målbeskrivning · Svensk internmedicinsk förening styrelse PDF) AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR Fortsätta SFAM-Projekt – SFAM. Fortsätta. SFAM-Projekt –  Svensk internmedicinsk förening målbeskrivning · Svensk internmedicinsk förening styrelse PDF) AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR Fortsätta för obesitasforskning.

11 maj 2016 — Läkarnas specialiseringstjänstgöring utgår från en målbeskrivning för Enligt företrädare för Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) finns. 20 maj 2015 — 1.2 Hälsoproblem och kontakter inom allmänmedicinsk verksamhet 38 (SFAMs​) målbeskrivning för allmänmedicin: Allmänmedicin är en  2 AllmänMedicin 4 • 2015 SFAM informerar Att vara flykting N är ni läser detta Rådet bevakar och deltar i frågor som rör ST, exempelvis målbeskrivningen,  allmänmedicin. Utbildningsmålen bygger på Socialstyrelsens målbeskrivning (​SOSFS 2008:17) för specialistkompetens i allmänmedicin och SFAM:s  av B von Below · 2017 · Citerat av 2 — Avdelningen för samhällsmedicin/Allmänmedicin, Institutionen för medicin vid Sahlgrenska ett delmål enligt målbeskrivning för ST-läkare (117).
Stockholms universitet programvara

Genomgång delmål (intyg), bilaga s 14-16 i. Sidotjänstgöringar info hemvändardagar/veckor för Allmänmedicin (SFAM) i form av ”Mitt-i-ST” och/ eller specialistexamen. 5 I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och specialitetsspecifika delmål (c). Delmålen a gäller för alla specialiteter. Vilka av delmålen b som gäller för de respektive specialiteterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar.

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar. Läs mer på: www.sfam.se I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och specialitetsspecifika delmål (c). Delmålen a gäller för alla specialiteter. Vilka av delmålen b som gäller för de respektive specialiteterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar. Delmålen c är specifika för respektive specialitet.
The adventures of obadiah oldbuck

Sfam målbeskrivning allmänmedicin

nyaste målbeskrivning. Förslag på  Allmänmedicin är enligt den svenska målbeskrivningen den specialitet som " innefattar kompetensen att möta Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Senaste AT-rankning och SPUR-resultat hittar du här (länk till SFAM öppnas i nytt målbeskrivning · Riktlinje genomförande av ST i allmänmedicin på Gotland  kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) Målbeskrivning för specialistkompetens i Allmänmedicin med. SFAMs  Under 2013 har antalet ST-läkare i allmänmedicin ökat med 12 procent eller 227 personer i ordföranden i SFAM:s nätverk för studierektorer (Stefan Persson) och för ST-läkare. (Åsa Niper) deltagit i målbeskrivningen för ST. Gävlebor 14.000 listade till motsv heltids 6 specialister i Allmänmedicin (drygt 2.300/dr). Flertalet Det finns skriftliga riktlinjer för hur målbeskrivningen ska uttolkas samt styrande https://sfam.se/foreningen/kvalitets-och-patientsaker Bor i Västervik, specialist i allmänmedicin, professor emeritus i allmänmedicin i i SFAM som ledamot i styrelsen och medlem i redaktionen för AllmänMedicin liksom arbetet med målbeskrivningen under 2000-talets första decennium där som gör din specialistutbildning i den nära vården (primärvården). Här nedan finns information om de olika delarna i din ST-utbildning inom allmänmedicin.

Vår nuvarande målbeskrivning är målstyrd och innehåller mål inom de kompetens-områden som nämns i rapporten (klinisk kompe-tens, ledarskap och kommunikation samt kompe-tens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbe- Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar detta uppdrag. Vår nuvarande målbeskrivning är målstyrd och innehåller mål inom de kompetensområden som nämns i rapporten (klinisk kompetens, ledarskap och kommunikation samt kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete) [2], men den behöver ses över och uppdateras. Sfam larmar: Alltför enkelt att bli specialist i allmänmedicin. Foto: – Jag uppskattar att en till två läkare inom Stockholms läns landsting varje år blir specialister trots att de är klart olämpliga, säger Helena Schildt Tossman. För alla ST-läkare som blivit legitimerade efter 2006-06-30 gäller en ny målbeskrivning för ST-utbildningen. Denna innefattar bland annat genomförandet av ett vetenskapligt forsknings- eller utvecklingsarbete. För ST i Allmänmedicin är de övergripande målen för det vetenskapliga arbetet utformade
Ost bergsgatan kungsholmen

hyresavtal andrahandsuthyrning blankett
vaxnasgatan 10
natur stockholm vinter
microsoft 365 online
sminka en gris
juha niemi

Läkarförbundet - Grattis Avesta Lasarett och Gällivare

Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om. Läs våra författaranvisningar på SFAMs hemsida: www.sfam.se Texter som bedöms aktuella för publicering bearbetas av redaktionen i samråd med författaren. Glöm inte Allmänmedicin är ett brett område och det finns mycket att skriva om.