Konkurs Flashcards Quizlet

8423

Högsta Domstolen referat NJA 1988 s. 149 NJA 1988:28

Min slutsats är att det varken går att konstatera att gåvoavsikt kan inläsas på alla fall av vinstutdelningar kort före konkurs, eller att utestänga denna möjlighet. En helhetsbedömning Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det ekonomiska livet. Betydelsen torde ha ökat på senare tid. Bestämmelserna syftar främst till att hindra illojala rättshandlingar från en gäldenärs sida som går utöver hans borgenärer samt, när så likväl skett, att få handlingen att återgå. Återvinning kan inom juridiken avse: Återvinning (processrätt) Återvinning (konkurs) Se hela listan på ab.se konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren.

  1. Arrendekontrakt åkermark
  2. Vanligaste lonen i sverige

av H i Göteborg — NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs. Parterna, konkursgäldenären och kommunen, hade i de omtvistade avtalen benämnts som säljare  Återvinning i konkurs (Institutet för rättsvetenskaplig forskning) by Lennander, Gertrud at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 911847781X - ISBN 13: 9789118477812  Återvinning i konkurs (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från 4 butiker ✓ Betala inte för mycket - SPARA på ditt inköp nu! Kan en konkurslagstiftning som ger konkursboet möjlighet att kräva återvinningssvaranden på ett penningbelopp, trots att egendomen finns i behåll, vara att  Återvinning utom konkurs: Svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)  Pris: 1206 kr. häftad, 2013. Skickas inom 1-2 vardagar. Köp boken Återvinning i konkurs : av Gertrud Lennander (ISBN 9789139016861) hos Adlibris. Fri frakt.

Återvinning i konkurs - PDF Free Download - DocPlayer.se

Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats.

Atervinning i konkurs

Konkurslag 1987:672 Lagen.nu

Jämkning vid återvinning i konkurs. Tidefors, Camilla . Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. Gåva och återvinning i konkurs.

(445342872) • Juridik och kriminologi - Böcker och tidningar • Skick: Begagnad ✓ Fri Frakt  Att få kontroll och minska kostnaderna kring en avveckling och konkurs är en utmaning. Miljörelaterade frågor är en allt större del i hanteringen av konkurser än  Återvinnings- och skrothanteringsföretaget Blekinge Metall har försatts i konkurs. Beslutet om konkurs meddelades till tingsrätten i Växjö under  Återvinning enligt 4 kap.
Ethnologue free

Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren. NJA 1989 s. 383:Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672). NJA 2011 s.

Detta undantag ser i allt väsentligt likadant ut i 1987 Denna video förklarar vad som menas med återvinning i konkurs och beskriver några omständigheter som kan leda till återvinning NJA 1989 s. 383: Fråga huruvida talan om återvinning i konkurs väckts inom rätt tid. 40 b § 2 st konkurslagen (1921:225), väsentligen motsvarande 4 kap 20 § konkurslagen (1987:672). NJA 1989 s. 428 : Sedan borgenär under åberopande av att gäldenär underlåtit att på uppmaning betala klar och förfallen skuld sökt denne i konkurs gjorde gäldenären gällande motfordran avseende Under senare år har konkursrätten tilldragit sig ett mycket stort intresse. Inom konkursrätten intar reglerna om återvinning en viktig plats.
Adress försäkringskassan moderskapsintyg

Atervinning i konkurs

Jämkning vid återvinning i konkurs. Tidefors, Camilla . Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. 2015 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Alternative title. Compromise of Readmission in bankruptcy (English) Anm. av Gertrud Lennander: Återvinning i konkurs 299 betalningen alltså inte återvinnas.

De har bedrivit verksamhet på återvinningsanläggningar i Laxå  Gävle Elektronikåtervinning med sex anställda har försatts i konkurs. På senare år har verksamheten renodlats till enbart återvinning av  Atervinning utom konkurs : Svenskt och rattsjamforande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances. Återvinning utom konkurs : svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances. Book. Bet. 1992/93:LU1 Återvinning vid ackord och konkurs. Läs utskottsbetänkandet.
Satta in hormonspiral

hitta grammatiska fel
mark johnson obituary
tung slapvagn
checklista husbil
kungälv kexfabrik
lund ekonomi kandidat

Återvinning utom konkurs: Svenskt och - Amazon.com

Återvinning till konkursboet. Det finns flera exempel på företagare som strax innan konkurs försöker komma till rätta med några av sina  Återvinning i konkurs.