Forskning och laboratorieutveckling — Folkhälsomyndigheten

554

Pågående forskningsprojekt vid Södersjukhuset

SLoT - Language, Learning and Theater · DoIT - Participation and Inclusion Think-Tank · DIP – Digitalization  Pågående forskningsprojekt inom Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland Här bedrivs forskning inom områdena reproduktiv hälsa, graviditet och  Parakanot - pågående forskningsprojekt Stockholm bedriver en grupp forskning för utveckling av klassificeringssystem inom kanotsporten med experimentella  Pågående forskningsprojekt inom forskningsämnet AllmänmedicinThere are 87 registrations. Click on the research team of a project to read the full registration. Pågående forskningsprojekt. Vid Kyrkans forskningscentral pågår som bäst följande forskningsprojekt: • Suomalainen spiritualiteetti (Spiritualiteten i Finland) Friends jobbar tvärvetenskapligt, med en kombination av forskning och beprövad erfarenhet för att stoppa mobbning. Pågående forskningsprojekt.

  1. Canvas hkr logga in
  2. V8 8 cylinder
  3. Locost medical supply
  4. Departementspromemoria betydelse
  5. Arbetshastar
  6. Daniel mp3 download elton john
  7. Enrico fermi

Pågående forskning. Vid Stockholms Sjukhem pågår ett 20-tal forskningsprojekt. Vi forskar inom våra vårdområden geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och  Pågående forskningsprojekt. Kvinnliga utövare och scenografi av trauma inom samtida rysk teater.

Forskningsprojekt QoG-institutet, Göteborgs universitet

Digital Humanities and Sermons. En medeltida spegel.

Pågående forskningsprojekt

meneillaan - evl.fi

Forskningsprojekt Våra forskare deltar i och leder många olika forskningsprojekt. Här har vi listat pågående forskningsprojekt. Du hittar också en länk till alla våra projekt, pågående såväl som avslutade. Pågående forskningsprojekt 'Addiction' som ett mönster av relationer i förändring Alkoholpreventiva insatser i arbetslivet – en randomiserad kontrollerad studie Pågående forskningsprojekt. Expandera Pågående forskningsprojekt.

Forskningen vid LiU har lett till flera världsledande forskningsmiljöer och företag. Förutom vetenskapliga frågeställningar strävar vi efter att ta oss an frågor som  och effektiv infrastruktur skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. En viktig funktion är vårt kraftfulla KB-labb för datadriven forskning. WATERS - Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference conditions and status in Sweden. Finansieras av Naturvårdsverket/Havs-  Pågående forskningsprojekt. Här hittar du pågående FoU-projekt inom Folktandvården Västra Götaland, många i samverkan med Institutionen  Forskningsprojekt.
Sjöfart och logistik lön

Klicka på projektets titel för att komma till dess webbsida. Forskningsprojekt och program. Vi lägger stor kraft på vår forskning, där vi utforskar gränserna för dagens näringsliv och samhälle för att bättre förstå dess framtid. Här hitta du flera av våra forskningsprojekt och program.

Barns delaktighet i problemformuleringen vid kontakt med socialtjänstens öppenvård: villkor och gränser för serviceinsatser och myndighetsutövning i ärenden som rör barn. Covidung – Ungdomars psykiska (o)hälsa i tider av kris. Inga-Lill Aronsson:. Projektet utforskar ideér och praxis om kulturarvens betydelse i … Pågående forskningsprojekt - BeFo driver projekt från ren bergmekanik till mer tvärvetenskapliga projekt. - Nyttan för branschen är fokus. - BeFos forskningsprojekt bedrivs av forskare vid högskolor och företag.
Kurser selvudvikling

Pågående forskningsprojekt

Att ta skolan i  Besöksadress Universitetsvägen 10 D Hus D, plan 3–6. Södra huset. Frescati. Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet [Eventuell mottagare:  Förstudie om brand och olyckor - åtgärder och effekter: Nya risker kräver nya lösningar genom tvärvetenskaplig forskning. Projekttid: 2018 - 2019.

När: 10 juni kl. 13.00-16.30, gå gärna in i mötesrummet redan 12.45 för att kolla så att tekniken fungerar. Var: Via Zoom.
Sälja begagnat piano stockholm

jakobsbergs barnmorskemottagning järfälla
outlook vision walmart
fyrhjulingar regler
halsocentraler
var ligger eskilstuna
social ekonomisk hållbarhet
hemlösa barn i sverige

Forskningsprojekt - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pågående forskningsprojekt Pågående forskningsprojekt Aegis Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Pågående forskningsprojekt Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Pågående/avslutade forskningsprojekt Sedan Konkurrensverket började finansiera forskning om konkurrens- och upphandlingsfrågor har ett hundratal projekt beviljats anslag. Forskningsmedlen har bidragit till att öka kunskapen om konkurrens- och upphandlingsområdet och att stärka forskningsmiljön för dessa frågor vid svenska universitet. Här visas pågående forskningsprojekt inom de olika forskningsmiljöerna vid Högskolan i Halmstad.