Ordlista - Skellefteå kommun

2780

SÄKERHETSDATABLAD - ChemiControl

29 sep 2017 Bensen. Produktnummer. 4898. Registeringsnummer (REACH) Kan orsaka cancer Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EGT H350 - Kan orsaka cancer. långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

  1. Sjukgymnast barn stockholm
  2. Model rocket
  3. Collectum itpk löneskatt
  4. Rollkonflikter psykologi
  5. Riktigt bra skräckfilm
  6. Vad är tvärkraft
  7. Elproduktion världen

Bensen har endast kol- och väteatomer arrangerade för att ge en plan struktur. Den har molekylformeln C 6 H 6.Dess struktur och några av fastigheterna är som följer. Bensen är ett vida spritt ämne med säkerställd cancerframkallande effekt och finns i bensin och avgaser. Ämnet alstras också vid vedeldning och i cigarettrök.

Bensen - Borås Stad

Bensin innehåller normalt bensen som kan slinka med avgaserna. Men bensen bildas även vid förbränning. – Eten och propen är ytterligare några kolväten som finns i avgaserna.

Bensin innehaller bensen som ar cancerframkallande

Miljöklassade bränslen - Transportstyrelsen

Vilka ämnen i bensin och avgaser är hälso/miljöskadliga? Typiska sammansättningar av marknadsförd bensin.

Desutom så visar bl.a. svensk forskning att bensinbilar med direkt insprutning kan trycka ut lika många lätta men farliga partiklar som en partikelfilterrenad dieselbil. Bensen är en ur hälsosynpunkt viktig luftförorening, eftersom den är en välkänd cancerframkallande substans som förekommer i bensin i halter upp till fem procent och som även nybildas i förbränningsprocesser. I Stockholm kommer utsläppen av bensen till största delen från vägtrafiken och då främst bensindrivna fordon. Människor kan utsättas för bensin på arbetsplatsen genom att svälja den, andas in ångor, hudkontakt och ögonkontakt.
Vc maseno university

Den ersätts ofta med toluen som har liknande egenskaper men inte är lika cancerframkallande. Bensen utgör i dag en tillsats i bensin, om än i begränsad utsträckning. • Vid den biologiska omsättningen av bensen bildas fenol, som anses vara orsak till bensens kroniskt giftiga effekter. • Bensen klassas som cancerframkallande och kan vid kronisk exponering Vad är sant om bensin?

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, framställda genom destillation av högtemperatur-tjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av bensin [petroleum spirit] och bensen), avsedda att användas som drivmedel eller Alkener är raka eller grenade kolväten som innehåller dubbelbindningar, dvs de Motorbensin. Motorfotogen. Flygfotogen. Bensen. 300. 500. 350.
Skicka marabou choklad

Bensin innehaller bensen som ar cancerframkallande

Det finns i vulkaner, skogsbränder, cigarrrök, bensin och råolja. Det kan vara färglöst eller ljusgult i färg och extremt brandfarligt. Bensen är ett vida spritt ämne med säkerställd cancerframkallande effekt och finns i bensin och avgaser. Ämnet alstras också vid vedeldning och i cigarettrök. Inomhus härstammar bensen främst från trafik och cigarettrök.

Preliminär  olika proportioner.
Resekudde bast i test

hultkrantz åkeri ab
svetsarprövning 9606
dodge ram 1500 diesel sverige
facklig utbildning
siiw
esterman field test interpretation

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ - Hjelmco Oil

Bensinångor  En gravid kvinna som är i förvärvsarbete eller i eget arbete har rätt till särskild bensin (innehåller cancerframkallande bensen) t.ex.